volajte 043 / 4308800

Naše služby

Maximálna spoľahlivosť, nekompromisná kvalita 
a špičkové technické vybavenie tvoria základ našej ponuky 

Ponúkame:

Elektro-energo montáže

- montáže, opravy a rekonštrukcie distribučných sietí pre nízke aj vysoké napätie vrátane trafostaníc
- pripojenie výrobcov elektrickej energie do distribučnej sústavy v napäťovej hladine NN aj VN
- prípojky nízkeho a vysokého napätia pre malých aj veľkých odberateľov
- montáže a opravy verejného osvetlenia, generálne rekonštrukcie sietí v obciach
- silnoprúdové VN rozvody, vonkajšie linky, káblové vedenia
- elektroinštalácie výrobných hál, napájanie technologických zariadení 
- vnútorná aj vonkajšia elektroinštalácia v stavebných objektoch a ich osvetlenie
- zmluvná údržba elektrických zariadení vo verejných inštitúciách a priemyselných podnikoch
- návrhy a inštalácie LED-systémov a technológií
- príprava projektov 
- revízie elektrických zariadení (východiskové, periodické, mimoriadne) bez obmedzenia napätia 
- montáž a distribúcia obnoviteľných zdrojov energie: solárne kolektory (na ohrev vody so 70 % úsporou ročných nákladov), fotovoltické panely (na výrobu elektriny s 30 % úsporou ročných nákladov), tepelné čerpadlá (pre rodinné domy, kde nie je možné inštalovať solárne kolektory, ani fotovoltické panely)

Zemné výkopové práce 

- vrátane odborných konzultácií súvisiacich s realizáciou výkopu
- preprava stavebného materiálu 
- výkopové práce
- terénne úpravy
- odvoz stavebnej sute
- úpravy svahov a vodných tokov

Betonáže

- vrátane statického posúdenia konštrukcií a návrhu realizácie

Líniové stavby (inžinierske siete)

- projektovanie nových sietí a rekonštrukcie existujúcich 
- vodovody
- plynovody
- kanalizácie (splaškové, olejové, dažďové)
- meliorácie 
- elektrické vedenie (v rozsahu VN a NN)

Úprava a regulácia vodných tokov

- zväčšovanie kapacity toku
- budovanie ochranných hrádzí
- úprava korýt a brehov vodných tokov

Prenájom technického vybavenia

- rýpadlá (pásové, kolesové, kráčavé, rýpadlá-nakladače)
- autá s HR
- sklápače
- stavebné stroje a náradie

Odborné prehliadky a skúšky, oprava, údržba, rekonštrukcia a
montáž na vyhradených technických zariadeniach plynových (VTZ)

- montáže, opravy a rekonštrukcie distribučných sietí pre NTL, STL a VTL
- montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia plynovodov, pripojovacích plynovodov, odberných   plynových zariadení
- výroba a montáž regulačných zariadení
- nedeštruktívna metóda skúšania zvarových spojov
- odborné prehliadky vyhradených technických zariadení plynových
- inžinierska činnosť
- odpájanie a prepájanie plynovodov
- autorský dozor
- geodetická činnosť


Ponúkame inžinierske siete, zemné výkopové práce, doprava ( Tatra Euro2 S3, Tatra Euro2 valník s HR Hiab 250 zdvih 12t)

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

  •  
    Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
  •  
    043 / 4308800, +421 908 208 507 (Po-Pia 7:00-15:30)
  •